Září 2014

Automatické časové zastavení

1. září 2014 v 20:26 Ovládání kolejiště
Lokomotiva na bateriový pohon většinou jen stereotypně krouží po kolejišti a to mne vedlo k nápadu nějak ji donutit, aby její pohyb po dráze vypadal realističtěji. Tak vznikl jednoduchý časový spínač, který vnesl do jízdy lokomotivy prvek automatického provozu. Obvod je určen pro lokomotivy, které mají svůj bateriový zdroj, nejsou vybaveny dálkovým ovládáním a předpokládá se u nich jízda jen jedním směrem.
Lokomotiva osazená tímto časovým obvodem tak získá velmi efektní vlastnost - umí zastavit na námi určeném místě na cca 10 sec. (dle použitého kondenzátoru) a tak původně "hloupá" mašinka najednou umí sama zastavovat např. ve stanici.
Elektronický obvod je opět navržen s minimem součástek a je umístěn uvnitř lokomotivy.
Lokomotiva je osazena na spodní straně magnetickým jazýčkovým spínačem a v místě zastavení umístíme do kolejiště permanentní magnet.
Pozor, po zapnuti vypínače na lokomotivě se tato rozjede až po nabití kondenzátoru.Hotový modul a jazýčkový kontakt připravené k montáži...


Umístění modulu v lokomotivě...


Umístění magnetického snímače na spodku lokomotivy. Na předním dvojkolí je rovněž vidět umístění magnetu pro ovládání magnetických spínačů v kolejišti (ovládání semaforů a závor).


Magnet je připevněn na hlavičce hřebíku. Jednoduše jeho vpíchnutím do kolejiště můžeme měnit místo zastavení...

Semafory

1. září 2014 v 19:04 Ovládání kolejiště
Mechanická návěstidla by kolejišti slušela více, ale zatím vzhledem ke spolehlivosti a jednoduchosti výroby zvítězila návěstidla světelná.
Mechanické provedení světelného návěstidla je naprosto jednoduché a nebudu ho proto nějak více rozepisovat. Jako signalizace jsou použity 2 LED diody (zelená, červená) a vzhledem k venkovnímu použití doporučuji nějaké s větší svítivostí, aby bylo i za slunečného dne vidět stav návěstidla.
Po funkční stránce je semafor zapojen jako skutečný autoblok na trati. Zde však vzhledem ke vzdálenostem a použití pouze 2 světel je funkce zjednodušena a tak projíždějící lokomotiva přepne míjený semafor na "stůj" a předchozí semafor na "volno".
Přepnutí elektroniky je zajištěno magnetem na spodní části lokomotivy a magnetickým spínačem umístěným v kolejišti u každého semaforu.
Elektronické provedení jsem řešil opět s ohledem na spolehlivost ve venkovním prostředí a tak je použito minimum součástek. Jednotlivé moduly ovládající semafory nepotřebují ani plošný spoj a rezistory jsou připájeny přímo na nožičky integrovaného obvodu. Každý takový modul jsem po odzkoušení zalil do epoxidu (nebo silikonu) a tak je vlhkostí prakticky nezničitelný.


Osvětlení kolejiště včetně semaforů mám zapojeno k automatickému osvětlení zahradní cesty a zatím vše bez problémů denně funguje. Po prvním zapnutí se může na semaforech rozsvítit libovolná LED dioda a stav se urovná až po prvním průjezdu vlaku. Stav semaforu po prvním zapnutí lze sice ošetřit kondenzátorem, ale charakter mého kolejiště tuto úpravu elektroniky nepotřebuje. Elektronika semaforu může být náchylná na změnu stavu v případě přítomnosti napěťových špiček a tak třeba použití relé v kolejišti může být příčinou problémů.

Zde je vidět mechanické provedení modulu a jeho umístění přímo pod semafor.
V kolejišti je umístěn magnetický jazýčkový spínač.